Regina Studdard  1964-65

Regina Studdard  1964-65